ขั้นตอนการขอสินเชื่อรถยนต์

  1. กรณี ลูกค้ามี เล่มทะเบียนอยู่แล้ว
    ไฟแนนซ์
  2. กรณีลูกค้ายังติดไฟแนนซ์
    กรณีลูกค้ายังติดไฟแนนซ์ผู้เช่าซื้อ

1.สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3.สำเนาทะเบียนรถยนต์ หน้าเจ้าของรถปัจจุบัน และ หน้า 18 บันทึกเจ้าหน้าที่
4.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะโอนเงินให้

ผู้ค้ำ

1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
**เอกสารที่ใช้ สำหรับลูกค้าติดไฟแนนซ์เดิมอยู่**

ผู้เช่าซื้อ

1.สำเนาบัตรประชาชน 7 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 7 ชุด
3.สำเนาทะเบียนรถยนต์หน้าปัจจุบัน
4.สัญญาเช่าซื้อหรือใบเสร็จรับเงินของบริษัทไฟแนนซ์เดิม
5.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่จะโอนเงินให้

ผู้ค้ำ

1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
**หลังจากเตรียมเอกสารเสร็จแล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ นัดเซ็นสัญญา แล้วรอผลพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ**